บริการของเรา

บริหารทรัพย์สิน อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร

ด้วยประสบการณ์ยาวนานบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เนื่องจากบริษัทฯ มีอำนาจต่อรองกับผู้ขายและผู้ให้บริการ

ให้คำปรึกษา จัดประชุมอาคารชุด มบ.จัดสรร

เอฟฯ มีนโยบายการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า จึงกำหนดบริการเสริมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องการพักอาศัยตามความต้องการของท่าน

จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ

ด้วยนโยบายการบริหารที่ชัดเจนที่เอฟฯ ยึดมั่นในการให้บริการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือความโปร่งใสในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การจัดซื้อ ซึ่งทางเอฟฯ มีการเรียกสอบราคาอย่างเป็นระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้