เกี่ยวกับเรา

เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการ อาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร ที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี มีแนวความคิดในรูปแบบการบริหารที่นำประสบการณ์ที่เป็นความจำเป็นของการให้บริการ ตามต้นทุนของแต่ละกลุ่มลูกค้า และความคาดหวังของลูกค้าที่มุ่งหวังให้ทางบริษัท ดำเนินการตรงตามความต้องการทั้งในส่วนของการดูแลทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเกิดประโยชน์โดยรวมของการดูแลทรัพย์สินของท่าน บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มั่นใจในระบบทีมงานที่จะดูแลทรัพย์สิน สภาพทางกายภาพ และสังคมโดยรวมให้ตรงตามความคาดหวังท่าน ได้อย่างมั่นใจ

บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 3 มกราคม 2551 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท และได้รับประกาศนียบัตร การผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์